Жуулчдад зориулсан заавар


Бид Сэжүн эмнэлэгт хандсан гадаадын өвчтөнүүдийг үнэ төлбөргүй тээвэрлэх үйлчилгээг санал болгож байна. (ирэх, явах)

  •  

  •      Утас: +82-32-240-8000
  •       Имэйл: medsejong@gmail.com
  •       (21080) 20, Gyeyangmunhwa-ro, Gyeyang-gu, Incheon, БНСУ-ын төлөөлөгч